İHKİB DUYURULAR

Koronavirüs Yeni Tedbirleri Hakkında (Sokağa Çıkma Kısıtlaması)

Sayın Üyemiz,

Malumlarınız olduğu üzere 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Önemli Not: Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu çerçevede firmalarımızın ilan edilen sokağa çıkma yasağından istisna olarak üretimlerine devam edebilmeleri için aşağıdaki yöntemi takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

  • Ek’li genelgenin çıktısı alınarak “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” bölümünde “ğ” maddesini işaretlenmelidir.
  • Ek’te yer alan formun doldurularak çıktısı alınmalıdır.   
  • Çalışacak personel listesinde bulunan kişilerin firmanı çalışanı olduğunu ibraz edebilecek resmi belge hazırlanmalıdır.
  • Firma bilgilerini içeren bir evrak (örneğin: İTKİB Üyelik Belgesi gibi) hazırlanmalıdır.
  • Tüm bu belgeleri ibraz edilmek üzere servis şoföründe – ilgili personelde hazır bulundurulmalıdır. Bireysel olarak gelen personellere birer kopya verilmelidir. (Personeller ilgili evrakları sadece firmaya gidip gelmek için kullanmalıdır.)

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ek1: Genelge için tıklayınız.
Ek2: İstisna Formu için tıklayınız.