İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI
Bülten Tarihi: 28 Şubat 2018

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin yönetim kurulları kararları doğrultusunda 2017 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantılar için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar için de çoğunluk şartı aranmak koşuluyla aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ek’te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Bilgileri ve teşrifleri rica olunur.

G Ü N D E M

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık divanının seçilmesi,
  3. Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
  5. Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
  9. Dilekler.

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I. TOPLANTI

TARİHİ VE SAATİ

I.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ

TARİHİ VE SAATİ

TEMSİLCİ /KATILIM BİLDİRİM YAZISININ KABULÜNÜN 

SON GÜNÜ

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

01.04.2018 Pazar

Saat 12:00

03.04.2018 Salı

Saat 14:00

15.03.2018 Perşembe

Saat 17:30’a kadar   

TOPLANTILARIN YERİ

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL’dur.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.itkib.org.tr internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi 0212 4540253, 0212 4540247, 0212 4540209 ve 0212 4540235 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

Ek:

1) Bilgi Notu (3 Sayfa) İndirmek için tıklayınız
2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa) İndirmek için tıklayınız
3) Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa) İndirmek için tıklayınız
4) Genel Kurul Takvimi (1 sayfa) İndirmek için tıklayınız