İHKİB DUYURULAR

Dahilde İşleme Rejimi Yeni Uygulama Yazılımı
Dahilde İşleme Rejimi Yeni Uygulama Yazılımı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir yazıda, Bakanlıkça Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri ile Belgesiz İhracat Kredilerine yönelik iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkân verecek yeni bir uygulama yazılımının hazırlanması çalışmalarına başlandığı belirtilmiştir.

 

Bu doğrultuda, firmalarımızın mevcut DİR Otomasyon Uygulamasında karşılaştıkları sorunları ve yeni uygulanacak otomasyon sistemine ilişkin görüş ve önerilerini içeren bilgi notlarını en geç 11 Ağustos 2017 tarihine kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.