TR
Search
BİLGİ BANKASI

Foot Locker 2050 Yılına Kadar Net Sıfır Emisyon Hedeflemesinde Bulundu

ABD’li spor giyim ve ayakkabı markası Foot Locker, 2050 veya daha erken bir tarihte net sıfır
sera gazı (GHG) emisyonu elde etmeyi ve Bilime Dayalı Hedef girişimi (SBTi) tarafından
belirlenen kriterler doğrultusunda bir hedef belirlemeyi taahhüt etti. 

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan taahhüdü
ekleyen şirket, bu hedefini geliştirmeye ve daha sürdürülebilir bir dünya için vizyonunu
güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi. Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlama
çağrısına ve paydaşlardan gelen geri bildirimlere yanıt veren Foot Locker,
Bilime Dayalı Hedef girişimi (SBTi) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda bir hedef belirleyeceğini duyurdu.

Aynı zamanda Foot Locker, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) endüstri standartlarının
raporlama ile ilgili açıklama kılavuzu ve İklimle İlgili Mali Bildirimler Görev Gücü (TCFD) ile uyumlu Etki Raporunda,
sera gazı emisyonlarına ilişkin belirli ölçütlere göre ilerlemesini yıllık olarak rapor edeceğini taahhüt etmektedir.

Foot Locker’ın bir sonraki Etki Raporunun bu sonbaharda yayınlanmasını bekleniyor.

CEO Richard Johnson, “Foot Locker, gezegenimizin mevcut ve gelecek nesiller için sürdürülebilir
bir yuva olarak kalmasına yardımcı olmaya kararlıdır.” diyerek sözlerine devam etti: "Hızlandırılmayan iklim değişikliği işimiz,
endüstrimiz ve toplumumuz için riskler oluşturuyor ancak iklim yönetimi aracılığıyla müşterilerimizle ve hizmet verdiğimiz
topluluklarla ilişkilerimizi yenileme ve güçlendirme fırsatlarını ortaya çıkarabiliriz.".

Johnson, Foot Locker için şirketin 2020 mali yılında 323 milyon dolar olan net gelirinin 2021 yılında 893 milyon
ABD dolarına yükseldiğini belirtti. Şirket, mağaza satışlarında %15,4 ve toplam satışlarda %18,7 artış kaydetmiştir.