DÜNYADAN HABERLER

Bangladeş’te Hazırgiyim Sektörü Çalışanlarının Annelik Hakları Verilmiyor

Bangladeş hazır giyim sektöründeki pek çok kadın işçi, ücretli doğum izni de dahil olmak üzere yasal olarak gerekli yararları alamadıklarını bildirmektedir.

FLA ve çalışma hakları STK'sı olan Awaj Vakfı tarafından Bangladeş’teki hazır giyim sektöründeki işçiler ile gerçekleştirilen bir araştırma çerçevesinde yapılan ankette; ankete katılan kadınların çoğunun ücretli doğum izni için haklarını bilmediğini ve birçok fabrika, ücretli doğum izni veya yerinde çocuk bakımı tesisleri için ulusal yasal gerekliliklere uymadığını tespit etmiştir.

FLA Başkanı ve CEO'su Sharon Waxman, “Kadın işçiler için yasal koruma yalnızca işyerinde ve sadece kâğıt üzerinde söz konusu olduğunda anlamlıdır” diyor. Çalışmamız, hamile kadınların ve yeni annelerin haklarını baltalayan mükemmel bir fırtına buluyor. Kadın işçilerin hakları konusunda farkındalık eksikliği, fabrika yönetiminin yasal olarak gerekli yararları sağlayamaması ve çocuk bakımı merkezleri gibi tesislerin yalnızca adlarıyla var olması aldatma örneklerinden sadece birkaçı.

Rapor, 12 Bangladeş konfeksiyon fabrikasında 21- 30 yaş arasındaki 88 kadın çalışandan toplanan verilerin bir analizini sunmaktadır. Bulgular;

Neredeyse tüm çalışanlar, doğum izninden sonra fabrikaların farkındadır, ancak çoğu yasal olarak hak kazandıkları zamanın farkında değil.

Katılımcılar, iş yükü ve hedeflere ulaşma baskısının hamile işçiler için diğerleriyle aynı olduğunu bildirmektedir.

Fabrikaların %75'i günlük bakım hizmetleri sunsa da yasaların gerektirdiği gibi, katılımcıların sadece %13'ü bu tesislerin işlevsel olduğunu ve çoğunun çocuklarını bu tesislere kaydettirmeye uygunluk şartlarını bilmediğini söylemektedir.

Raporda, kadın işçilerin Bangladeş konfeksiyon işgücünün %65'ini oluşturduğu hazır giyim sektöründe doğum hakları ve çocuk bakımına erişim konusunda "yaygın ayrımcılık" olduğuna dikkat çekilmektedir.

Rapordaki tavsiyeler arasında farkındalık kampanyaları düzenlenmesi ve işçilerin ve fabrika yöneticilerinin hamile işçiler için periyodik oturma ve dinlenme süreleri de dahil olmak üzere uygun önlemler konusunda eğitilmesi için eğitim verilmesi de yer alıyor. Raporda, işçilerin fabrika yönetimi uygun olmadığında örgütlenme özgürlüğü ve sendika savunuculuğu haklarının önemine dikkat çekilmektedir.

Awaj Vakfının kurucusu ve genel müdürü Nazma Akter, Bangladeş’in son yıllarda kadın işçiler için bir dizi yasal koruma sağladığını söylemektedir: “Ancak fabrikaların çok sık olarak bu yasalara aykırı olarak çalıştığını veya işçilerin yasalar altındaki haklarının farkında olmalarını sağladığını gördük. Çalışan anneleri ve onlara bağlı aileleri korumamız için şirketleri sorumlu tutmalı ve çalışanları haklarından haberdar etmeliyiz.”