DÜNYADAN HABERLER

İngiliz Moda Konseyi’nden anlaşmasız Brexit’e karşı çağrı

İngiliz Moda Konseyi (BFC) hükümetin anlaşmasız Brexit’ten kaçınması gerektiği konusundaki ısrarlarını sürdürmektedir. BFC geçtiğimiz günlerde hem moda endüstrisini hem de sektör çalışanlarını korumak için açık bir mektup yayınlamış ve İngiliz moda endüstrisinin 32 trilyon poundluk değeri ve sağlamış olduğu istihdam imkanını üzerinde durarak hükümete uyarıda bulunmuştur.

Londra Moda Haftasından (13-18 Eylül) iki hafta önce yayınlanmış olan bu bildiride;

İngiltere Moda ve Tekstil Birliği (UKFT)’nin yapmış olduğu bir araştırmaya dayanarak anlaşmasız Brexit’in moda endüstrisine bir sene içinde 850-900 milyon pound arasında bir bedele sebep olacağı belirtilmiştir.

AB ile moda endüstrisinin sağlıklı ve kararlı büyümesini garanti edecek bir anlaşma aranması gerektiğini savunulmuş ve İngiliz tasarımcıların ticaret anlaşmaları, finansmana erişim ve tanıtım desteği gibi uluslararası alanda rekabetçi kalmalarına yardımcı teşviklere devam edilmesi gerekli görülmüştür.

Hükümetin karşılaşılabilecek tüm senaryolar, bunların moda endüstrisi için ne anlama geldiği ve küresel ticari zorlukları aşabilmek için en iyi yolların neler olduğu gibi konular üzerinde tavsiyeler vermesi gerektiği belirtilmiştir.

Anlaşmasız Brexit olması halinde; tüketici veya işletmelerin DTÖ tarifelerinin neden olduğu ek maliyetleri üstlenip üstlenmeyeceği, hangi evraklara ihtiyaç duyulacağı, numuneler için hangi tarife ve KDV oranlarının uygulanacağı gibi sorular da hükümete yöneltilmiştir.

BFC’ye göre anlaşmasız Brexit fikri şimdiden belirsizlik ve kararsızlık yaratmıştır. Bu durum da yatırımları ve dolayısıyla moda endüstrisini olumsuz etkilemiş durumdadır. İngiltere Moda ve Tekstil Birliği Genel Müdürü Adam Mansell’e göre; bazı moda firmaları şimdiden AB dışındaymış gibi davranmaya başlamış, endüstri içindeki kişiler sipariş vermeyi durdurmuş ve bazı ürünler de sınırlarda bekletilmeye başlanmıştır.