İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
AR-GE TASARIM DESTEKLERİ
Bülten Tarihi: 09 Eylül 2016

Sayın üyemiz,

    Bildiğiniz üzere, Şubat ve Mart aylarında Resmi Gazete’ de yayımlanan Kanun ve Yönetmelikler ile Ar-Ge ve Ar-Ge Merkezlerine desteklerine ilişkin destekler genişletilirken tasarım ve tasarım merkezlerine ilişkin destekler de bunlara ilave edilmiştir. 30/09/2016 tarihinde de Resmi Gazete’de bu konulara ilişkin tebliğler yayımlanmıştır.

    Bu kapsamda, katma değerli ihracatın artırılmasını teminen, söz konusu desteklerden firmalarımızın maksimum yararlanmasının sağlanması amacıyla TİM ve Birliklerimiz tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

    Bu çalışmalar kapsamında çıkarılan kanunlara, yönetmeliklere, tebliğlere ve hazırlanan bilgi notlarına aşağıdaki eklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ar-Ge ve Tasarım Uygulama Tebliğlerinin Kısa Özetini İndirmek İçin Tıklayınız. (Yeni)
Ar-Ge ve Tasarım Genel Tebliğ (no: 6) İndirmek İçin Tıklayınız. (Yeni)
Ar-Ge ve Tasarım Genel Tebliğ (no: 5) İndirmek İçin Tıklayınız. (Yeni)
Ar-Ge ve Tasarım Genel Tebliğ (no: 4) İndirmek İçin Tıklayınız. (Yeni)
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu İndirmek İçin Tıklayınız.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğini İndirmek İçin Tıklayınız.
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğini İndirmek İçin Tıklayınız.
Ar -Ge Ve Tasarım Destekleri Bilgi Notunu İndirmek İçin Tıklayınız.
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Kısa Özeti ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Kısa Özetini İndirmek İçin Tıklayınız.
Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararı İndirmek İçin Tıklayınız.
Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Kararı İndirmek İçin Tıklayınız.
Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Kararı İndi
Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Kararı İndirmek İçin Tıklayınız.