İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
HİNDİSTAN HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ GELECEĞİ
Bülten Tarihi: 18 Ocak 2017

2008 küresel ekonomik krizinden sonra her yıl pozitif büyüme oranlarına ulaşan Hindistan’ın büyüme oranlarının oldukça istikrarlı olduğu gözlemlenmiştir. 2011 yılından itibaren Hindistan yılda ortalama %7 civarında büyüme oranları kaydetmiştir. 2015 yılında 2,1 trilyon $’lık gayri safi yurtiçi hasılası olan Hindistan’da kişi başına düşen GSYH ise 1.600 $ seviyesindedir.

Dünya’nın en büyük pamuk üretici-ihracatçılarından biri olması, kendi gibi büyük bir pazar olan Çin’e komşu olması ve büyük nüfus gücüyle; Hindistan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün küresel aktörlerinden biridir. Ancak son günlerde Hindistan’ın üretim gücünün yanı sıra, tüketim pazarında da isminin bulunacağından bahsedilmektedir. Hindistan, günümüzde hazırgiyim ve konfeksiyon tüketiminin daha çok yaygın olduğu yerler dışında, gelecekte öne çıkacak olan ülkeler arasında sayılmaktadır.

Özellikle 1,3 milyara yaklaşan nüfusunun yıllar içinde daha fazla kısmının orta sınıfa geçmesi nedeniyle Hindistan’ın tüketim harcamaları ve dolayısıyla hazırgiyim ve konfeksiyon tüketimi de bu paralelde artmaktadır. McKinsey&Co’nun araştırmasına göre gelişmekte olan beş ülkede -Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya- hazırgiyim satışları Kanada, İngiltere, Almanya ve Amerika’dan sekiz kat daha hızlı olmaktadır.

Hindistan küresel hazırgiyim ve konfeksiyon pazarına hammadde ve ürün üretimiyle katkıda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalardan elde edilen öngörülere göre Hindistan ilerde tüketimin de yoğunlaşacağı bir pazar haline gelecektir.

Tablo 1: 2011-2025 yılları küresel hazırgiyim ve konfeksiyon pazarları (Milyar $)

Statista’nın Wazir kaynaklı elde ettiği bilgilerden derlediği küresel hazırgiyim pazarları ölçek araştırması verilerine göre, Hindistan pazarının 2012’ye kıyasla 2025 yılında yaklaşık %350 büyümeyle 45 milyar $’dan 200 milyar $’a yükselmesi beklenmektedir. McKinsey&Co’nun makalelerinde “gelişmekte olan beş ülke” olarak belirttiği beş ülkeden dördünün - Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya- diğer ülkelerden çok daha fazla bir artış yakalayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca aşağıda yer alan tablodan da görülebileceği üzere, Hindistan hazırgiyim ve konfeksiyon pazarının gelecek iki yıl içerisinde harcama kapasitesini artırma eğilimini devam ettireceği öngörülmektedir. 2011’de 7.2 milyar $ olan pazar talebinin 2018 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 15 milyar $ seviyesine gelmesi beklenmektedir.

Tablo 2: 2011-2018 Hindistan hazırgiyim pazar talebi (Milyar $)

Pazar talebine paralel bir şekilde üç ülkenin -ABD, Çin ve Hindistan- hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri harcamaları üzerine yapılan araştırma sonucunda çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir. Araştırma verilerine göre 2013-2020 arası ABD hazırgiyim harcamaları %14 artış gösterecekken bu artış oranının Hindistan için 74,4 milyar $’dan 116,7 milyar $’a çıkarak %56 olması beklenmektedir.  

Bu talebe bağlı olarak kişi başı kıyafete harcanan paranın 2012 yılı verilerini 2025 yılı tahmini verilerine göre kıyaslayarak nasıl bir değişim göstereceği üzerine yapılan araştırmada, Hindistan’da kişi başı kıyafet harcamalarının 2025’te 2012 yılına kıyasla %173’lük bir artışla 45$’dan 123$’a çıkacağı öngörülmektedir. Aynı harcama değişim oranının ABD için %14, AB-28 ülkeleri için %10 ve Kanada için %12,4 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 3: 2015-2025 yılları belli ülkelerde kişi başı kıyafete harcanan para ($)

?

ÜLKELER

2015

2025

TAHMİNİ DEĞİŞİM %

ABD

978

1116

14,1

JAPONYA

736

855

16,2

KANADA

683

768

12,4

AB-28

693

766

10,5

ÇİN

172

435

152,9

BREZİLYA

270

404

49,6

RUSYA

282

390

38,3

HİNDİSTAN

45

123

173,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu veriler çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda günümüzde hazırgiyim sektörü için önemli tedarikçilerden biri olan Hindistan’ın gelecek on yıl içerisinde artan nüfusu ve alım gücündeki yükselmeyle birlikte önemli pazarlardan biri haline gelecektir. Bu nedenle bu pazara giriş ve pazarda yer edinme üzerine daha fazla yoğunlaşılmalıdır.