TR
Search
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

İhracatta, yatırımda, istihdamda, katma değerde, moda ve markada öncü ve lider olmanın önce sorumlu işletme olmayı
gerektirdiğinden hareketle; İHKİB tarafından sektörümüzde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmekte ve yürütülmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde sürdürülebilirliği sağlamak üzere uluslararası işbirliklerine dahil olunmakta, uygulama projeleri geliştirilmekte, farkındalık çalışmaları ve iyileştirme programları ile üyeler desteklenmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Tanıtım Sunumu

Yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri;

  • BM ORTAK PROGRAMI / Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBİ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Projesi - Proje Kartı için tıklayınız. (Proje ile üretilen «Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu için tıklayınız:

  • Suriyeli Genç ve Kadınlara Mesleki Yeterlilik Kazandırılması Projesi – Proje Kartı için tıklayınız

  • İşçi Hakları Kitapçıkları kitapçıklara ulaşmak için tıklayınız

  • Sosyal Uygunluk İyileştirme Programları

  • Sosyal Uygunluk İyileştirme Progamları sonuç raporu için tıklayınız

  • Sosyal Uygunluk Kılavuzlarına ulaşmak için tıklayınız

Projeler ile ilgili her türlü sorularınız için [email protected] adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

URGE Projelerine katılım talepleri için URGE Katılım Formu’nu doldurabilirsiniz

Proje Etkinliklerimiz