ULUSAL / ULUSLARARASI DESTEKLİ PROJELERİMİZ

ULUSAL / ULUSLARARASI DESTEKLİ PROJELERİMİZ

İHKİB, ulusal ve uluslar arası projelerde edindiği deneyim ve birikimini, üyelerinin faaliyet gösterdiği tüm bölgelere yayarak genişlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile sektöre ışık tutmayı ve sektörel kalkınmayı desteklemeyi kendine misyon olarak benimsemiştir. Bu noktada, bu misyona ulaşmak ve sektörümüzün işbirliği içerisinde rekabet gücünü artırmak üzere mali destekler bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımız/üyelerimiz bir araya getirilerek; üretim kalitelerini artıran, yerel ve uluslararası bağlantılarını güçlendiren ve sürdürülebilir ihracatın mutlak unsurları olan sosyal sorumluluk şartlarında devamlılığı sağlayan uygulanabilir projeler geliştirilmekte ve yürütülmektedir. 
Birliğimiz, küresel ekonomideki gelişmeleri ve değişmeleri yakından takip ederek yeni nesil rekabet ortamında sektörümüzdeki firmaların daha fazla değer üretebilmesi ve uluslararası rekabette başarılı olması için çalışmalarına 2007 yılından itibaren devam etmektedir. Bu kapsamda, firmalarla işbirliği içerisinde proje yönetimi mantığına göre proje fikri geliştirilmekte ve proje teklifi hazırlanmakta, proje bütçesi koordine edilmekte ve sektöre yönelik piyasa ihtiyaçlarına uygun modeller geliştirilmektedir. 

URGE Küme Projelerimiz;

Küme projeleri işbirliği kuruluşu koordinasyonunda proje kapsamında bulunan firmalara yönelik; ortak ihtiyaç, ortak fırsat, ortak vizyon anlayışı içerisinde, kümelenme yaklaşımı ile uluslararası rekabet stratejilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Küme projelerinin ilk faaliyeti olan ihtiyaç analizi süreci ile kümelerin ortak ihtiyaç ve hedeflerini ortaya koyan faaliyet takvimleri belirlenmektedir. Proje süresince, değişen siyasi yapı ve hedeflere göre esneklik gösterebilen faaliyet takvimlerinde yer alan eğitim/danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri İHKİB tarafından düzenlenmektedir. Söz konusu kümelenme çalışmaların faaliyet takvimlerinde yer alan planlamalara, firmaların aktif katılım sağlayarak, firma ihracat kapasitelerini artırmaları beklenmektedir. 

  • Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı URGE Tebliği kapsamında hâlihazırda Birliğimizce yürütülmüş/yürütülmekte olan 5 kümelenme projesi bulunmaktadır. 

  • 2013 yılından günümüze uygulanmakta olan İHKİB Kümelenme Projelerine sektörümüzden 107 firma dahil olmuş, 66 yurtdışı etkinliği düzenlenmiş ve bu projeler ile toplam 8,5 milyon dolarlık bütçe yönetilmiştir. 

  • Devam eden küme projelerimizin odaklandığı alt sektörler; (i) Çorap, (ii) İç Giyim ve yatak kıyafetleri, (iii) Denim ve (iv) Örme Konfeksiyon sektörleridir.

Projelerimiz Hakkında Bilgilendirme Dokümanları; 

  • Projelerimiz Tanıtım Sunumu için tıklayınız.

  • URGE Projelerimiz Tanıtım Sunumu için tıklayınız.

  • Yakın gelecekte gerçekleştirilecek olan proje faaliyetlerimiz için tıklayınız.