TR
Search
ETKİNLİKLER

ULUSAL / ULUSLARARASI DESTEKLİ PROJELERİMİZ

Birliğimiz; ulusal ve uluslararası projelerde edindiği deneyim ve birikimini, üyelerinin faaliyet gösterdiği tüm bölgelere yayarak genişlemek ve sürdürülebilirliğin devamını sağlamak amacı ile sektöre ışık tutmayı ve sektörel kalkınmayı desteklemeyi kendine misyon olarak benimsemiştir. 

Amacımız;
- Ulusal ve uluslararası arenada sağlanan fon kaynaklarından
sektörümüzün en üst seviyede faydalanmasına aracılık etmek,

- İhracatçılarımızı bir araya getirerek katma değerli ve sürdürülebilir
ihracatı artıran projeler geliştirilmektir. 

Hedefe Ulaşmada Araçlarımız (Odaklandığımız Fon Kaynakları): 
- Uluslararası Fon Kaynakları: Avrupa Birliği (IPA, Cosme, EASI),
Gelişmiş Ülke Fonları, Birleşmiş Milletler ILO, UNIDO, UNDP, UNHCR) vb.

- Ulusal Fon Kaynakları: Sanayi Bakanlığı (Kalkınma Ajansları,
Tübitak, KOSGEB) ve Ticaret Bakanlığı / İhracat Destekleri

Yürütülen Projeler; İHKİB tarafından 2003 yılından günümüze 5’i devam eden
toplam 20 ulusal/uluslararası Proje yürütülmüştür. Bu Projeler için fon kaynakları
tarafından ayrılması sağlanan ödenek toplamı 50,4 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

- Kümelenme Projeleri: Ticaret Bakanlığı URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)
Tebliği kapsamında yürütülen Projelerimizdir.

- Tema Bazlı Projelerimiz: Sektörün değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek ve vizyoner yön vermek
adına yürütülen dönemsel projelerdir. Destek mekanizmaları değişiklik göstermektedir.

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz: sektörün sürdürülebilirliğini
sağlamak adına yürütülen dönemsel projelerdir. Destek mekanizmaları değişiklik göstermektedir.