DENİM KONFEKSİYON İHRACATÇILARI KÜMESİ

"Denim Konfeksiyon İhracatçıları Kümesi" alt sektörler bazında oluşturulan kümelerden biri olarak 2016 yılında bir araya gelmiştir. İHKİB tarafından koordine edilen proje; ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Proje kapsamında teknik eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.

TEKNİK/TEORİK EĞİTİMLER:

  • Denim Moda ve Teknolojileri Trend ve Seminerleri

DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ:

Her bir küme firması yerleşkesinde ve firma çalışanları ile birebir yürütülen uzun soluklu süreçlerdir. Denim Konfeksiyon Kümesi Projesi’nde yer alan danışmanlık faaliyetleri;

  • Verimlilik Optimizasyonu Danışmanlığı
  • Hedef Pazar Faaliyeti Öncesi (B2B) Potansiyel Müşteri Tespiti ve Pazar Analizi

YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ:

Planlanmasında öncelikle Kümenin hedef pazarları belirlenmiştir. Belirlenen pazarlarda B2B görüşmeleri, fuar organizasyonları, teknoloji ve Ar-Ge merkez ziyaretleri, pazar keşifleri ve ticari alım heyeti faaliyetleri yer almaktadır. Denim Konfeksiyon Kümesinin hedef pazarları;

  • İspanya-İtalya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
  • Almanya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
  • Hollanda-Belçika Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
  • İskandinav Ülkeleri Odaklı İkili İş Ziyaretleri
  • Kumaş Fuarı Katılımı
  • Amerika Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti

PROJE BİLGİ DOKÜMANLARI;

Küme Tanıtım Sunumu için tıklayınız.   For English

Denim Konfeksiyon Kümesi İhtiyaç Analizi Raporu için tıklayınız.

Proje Kartı için tıklayınız.

Proje Etkinliklerimiz