İHKİB’in UR-GE Kümelenme Projelerine Denim Sektörü Ekleniyor!
İHKİB’in UR-GE Kümelenme Projelerine Denim Sektörü Ekleniyor!

Birliğimizce, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” (UR-GE) tebliği kapsamında sektörel rekabeti geliştirmek maksadı ile hazırgiyimin alt sektörlerine yönelik ihracat odaklı çalışmalar başlatılacaktır. Bu çalışmalar ile hazırgiyim firmalarının uluslararası pazarlarda markalaşma sürecine destek olmak, ortak bir vizyon belirleyerek stratejik bir yol haritası oluşturmak, hedef pazarlarda sürdürebilir ihracatı yakalamak ve proje kapsamında bir araya gelen firmaların rekabet kabiliyetlerini geliştirebilmek hedeflenmektedir. Söz konusu projeler en fazla 3 yıl sürecek olup, her bir kümelenme çalışmasında 25-30 firmanın yer aldığı projeler yürütülmeye ve yenileri hazırlanmaya devam ediyor.

Alt sektörler bazında iç giyim ve çorap sektörlerine yönelik çalışmalarımız başlamış olup, denim sektörü için başvurularımız açılmıştır.

Detaylı duyuru metnine ve başvuru formuna ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.