ÇORAP ÜRETİCİLERİ KÜMESİ

İHKİB’in alt sektörler bazında oluşan kümelerinden biri olan “Çorap Kümesi” 2015 yılında bir araya gelmiştir. İHKİB tarafından koordine edilen proje; ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında teknik eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.

TEKNİK/TEORİK EĞİTİMLER:

 • Kurumsal Kapasite Eğitimi
 • Trendlerin Çorap Tasarımına Yorumlanması Eğitimi


DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ:

Her bir küme firması yerleşkesinde ve firma çalışanları ile birebir yürütülen uzun soluklu süreçlerdir. Çorap Üreticileri Kümesi Projesi’nde yer alan danışmanlık faaliyetleri;

 • Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi - İK Yönetimi Danışmanlığı
 • Üretimde Verimlilik Optimizasyonu Danışmanlığı
 • Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı
 • Trendlerin Çorap Tasarımına Yorumlanması Danışmanlığı

YURTDIŞI PAZARLAMAFAALİYETLERİ:

Kümenin hedef pazarı ülkelerde B2B görüşmeleri, fuar organizasyonları, teknoloji ve Ar-Ge merkez ziyaretleri, pazar keşifleri ve ticari alım heyeti faaliyetleri yer almaktadır. Çorap Üreticileri Kümesi Projesi’nde yer alan yurtdışı pazarlama faaliyetleri;

 • “China International Hosiery Purchasing Expo 2017” Fuar Katılımı
 • Almanya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti – B2B Görüşmeleri
 • ABD Yurtdışı Pazarlama Faalyeti – Pazar Araştırması – B2B Görüşmeleri
 • İtalya Yurtdışı Pazarlama Hareketi – Lonati Eğitimi / MICAM Fuar Ziyareti
 • 2 Avrupa Ülkesine Yönelik Alım Heyeti Faaliyeti

PROJE BİLGİ DOKÜMANLARI;

Küme Tanıtım Sunumu için tıklayınız.

Küme Tanıtım Kataloğu için tıklayınız.

Çorap Kümesi İhtiyaç Analizi Raporu için tıklayınız.

Proje Kartı için tıklayınız.

Proje Etkinliklerimiz