TR
Search
ETKİNLİKLER

İHKİB İNOVATİF FİKİR MARATONU 2021

Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, kalite standartlarının yükseltilmesi, bu alanda farkındalık oluşturarak meslek eğitimi alan gençlerin, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak inovatif fikirler çıkaran, bu fikirleri iş modeli geliştirerek ürün ve hizmete dönüştürebilen , girişimci bakış açısı ve marka oluşturma becerisine sahip, rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu yönde geleceklerini planlamalarına katkıda bulunmak üzere ‘‘İHKİB İnovatif Fikir Maratonu 2021’’ düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği işbirliğiyle 05 Ekim 2021 – 25 Şubat 2022  tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışma, ‘’Moda Tasarım Teknolojileri’’ alanı başta olmak üzere “Tekstil Teknolojileri, Pazarlama Perakende, Grafik Tasarım, El Sanatları” gibi alanlarda okuyan Meslek Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilecektir.

“İHKİB İnovatif Fikir Maratonu 2021” online olarak zoom meeting üzerinden gerçekleştirilecek olan yarışma üç aşamadan olmak üzere jüri eleme sistemi ile kazananın belirleneceği aşağıdaki modüllerden meydana gelmektedir.

Modül 1 – İş Fikri Geliştirme Kampı
Modül 2 – Ürün/Hizmet Geliştirme Kampı
Modül 3 – İş Geliştirme Kampı

Her modül sonunda jürilerin değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapılacak puanlama sonucu elemeler yapılarak yarışma ilerleyecektir.

İstanbul’da içinde moda tasarım teknolojileri alanı bulunan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin 2 şer takımla toplamda 110 takımın yarışacağı Modül 1, Hazırgiyim sektörüne inovatif fikirler geliştirmek üzere, 3 günlük “İş Fikri Geliştirme Kampı” şeklinde tasarlanmıştır. 5’er kişiden oluşan takımlar, 2 tam günlük eğitim sonunda koordinator öğretmenlerinin yönlendirmesi ve moderatörlerin koçluğunda 3’er dakikalık sunum yaparak jüri karşısında iş fikirlerini anlatacaktır. 110 iş fikrinin puanlandığı eleme sonrası, kazanan en iyi 30 iş fikrinin takımları(150 öğrenci) Modül 2’ye geçmeye hak kazanacaktır.

En iyi 30 iş fikri ve 150 öğrenci ile devam edecek Modül 2’de hedef, iş fikrini olgunlaştırmak ve ürün/hizmetlerin detaylı bir formatta hazırlanmasını sağlamaktır. Modül 2’de takımlar 2 haftalık eğitim, mentorlarla yapacakları görüşmeler ve moderatorlerden alacakları koçluğun ardından yine jüri karşısına ikinci bir eleme turuna çıkacaklardır.

Modül 2 sonunda seçilecek en iyi 10 proje(50 öğrenci), Modül 3’te geliştirilen ürün/hizmetlerin ticari başarısını sağlayacak iş geliştirme adımına geçmeye hak kazanacaktır. Modül 3’te takımlar, eğitimler ve yoğun geçen takım çalışmasının ardından ürün /hizmetlerini hayata geçirip iş modellerini son defa jüriye sunacaklardır.

Modül 3 sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenecek ödül gecesinde takdim edilecektir.

Yarışma başvurusu 14 Eylül – 23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ihkibfikirmaratonu.com adresinden gerçekleştirilecektir.
Yarışmaya ilişkin tüm bilgi ve dokümanlara web sitesinden ulaşmak mümkün olacak olup yarışmanın duyurusu; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğtiim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen maksimum faydanın sağlanması için;

1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Organizasyon Yürütme Kurulu,

2. Yarışmaya katılacak okullarda görev yapan ilgili alan, atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,

3. Yarışma kategorisinin dökümanlarını hazırlayan, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,

4. Yarışma parkurunun kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve yarışma kategorisini derecelendirmek üzere üniversitelerin ilgili alanlarda eğitim veren uzman öğretmenler, üniversitelerin öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından seçilmiş Jüri Heyeti,

5. Yarışmanın uygulama kılavuz ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve teknik kontrolleri yapmak ve yarışmayı yönetmek üzere Jüri Başkanı ve Yardımcıları’ndan oluşturulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
İletişim İçin: [email protected]