TR
Search
DIŞ TİCARET

Kayıt

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/1 ve 2013/9 (Su Ürünleri) sayılı Tebliğlerde belirtilmiş ve bir beyanname kapsamında brüt 50 kilogramın üzerinde olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, ilgili Tebliğlerin hükümleri gereği “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı aranmaktadır.

2019/1 sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenen kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 gün iken 2013/9 (Su Ürünleri) sayılı Tebliğ kapsamında düzenlenen kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olarak belirlenmiştir.
İlgili tebliğler hakkında yayınlanmış dökümanlara aşağıdan erişebilirsiniz.

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/1 Sayılı Tebliğ
- İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2013/9 Sayılı Tebliğ
- İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi
- İthalat Kayıt Belgesi Şifre Prosedürü
- İthalat Kayıt Belgesi Uygulamaları
- INFORMATION ABOUT IMPORT MONITORING SYSTEM
- Arşiv