GSP Kapsamında ABD'ye İhracat

ABD’ ye Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GSP) Kapsamında İhracat Olanakları
GSP KAPSAMINDA İHRACAT OLANAKLARI

Genelleşmiş Preferanslar Sistemi (GSP), Gelişmiş ülkelerin belli ürünlerde Gelişmekte Olan Ülkeler lehine tek taraflı olarak uyguladığı tercihli gümrük vergileri sistemidir. Böylelikle Gelişmekte Olan Ülkeler belli ürünlerde Gelişmiş Ülkelere gümrük vergisinden muaf veya daha düşük gümrük vergileriyle ihraç olanağına sahip olmaktadır.

Türkiye’ye de bazı Gelişmiş Ülkelerin GSP kapsamı içinde yeralmaktadır. ABD sunduğu geniş pazar olanağı ile bu ülkelerden en önemlisidir. ABD GSP kapsamındaki Ürünlere gümrük vergisi muafiyeti tanımaktadır.

Bu çerçevede, ABD gibi geniş pazar olanakları sunan bir pazara avantajlı gümrük vergileriyle ihracat gerçekleştirebilmek için GSP gibi olanakları daha hassas bir şekilde değerlendirmekte fayda bulunmaktadır.

GSP’den yararlanmak isteyen firmaların öncelikle aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

1.Sözkonusu ülkeye ihraç edilen ürünün GSP kapsamında olup olmadığı kontrol edilmelidir.

2.İhracatı gerçekleştirilecek ürün GSP kapsamında yeralıyorsa, ihracatçı tarafından ABD’ndeki ithalatçı uyarılarak ürünün GSP kapsamında yeraldığının hatırlatılması ve ABD Gümrük İdaresine başvurmasının sağlanması gerekmektedir.

3. Diğer bir ifadeyle ürünün GSP kapsamında ABD’ne ithalatının yapılmasının sorumluluğu tamamıyla ithalatçıya aittir.

2009 yılında ABD GSP Kapsamında yer alan ürünleri görmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.