TR
Search
BİLGİ BANKASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Faaliyet Gösteren İş Kadınları Ziyareti Hk.

Bülten Tarihi: 07 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Abu Dabi Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-postaya atıfla; Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren iş kadınlarından oluşan bir grubun 16-20 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul'u ziyaret edecekleri ve bu kapsamda kozmetik, takı, aksesuar, hazır giyim ve deri ürünleri (ayakkabı, çanta vs.) sektörlerindeki öncelikli olarak kadın işletmelerinin ve ilgili firmaların üretim tesislerinin de ziyaretini yapmak istedikleri belirtilmiştir.

Bu kapsamda ilgili grup için 18 Ocak 2022 Salı günü Meclislerince bahsi geçen sektörlerde üretim yapan, öncelik kadın işletmelere verilecek şekilde, fabrika/üretim tesisi ziyaretleri organize edileceği belirtilmektedir. Grubu ağırlamak isteyen üyelerimizin 11 Ocak 2022 Salı gününe kadar ekte yer alan form ile [email protected]  adresine başvuru yapmaları beklenmektedir.

Kadın İşletmesi Tanımı:

- Ortaklardan birinin kadın olması ve bu ortağın aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olması veya,
- Şirketi münferiden temsile ve ilzama yetkili olan müdürlerden birinin kadın olması veya,
- Şirket müdürleri şirketi müştereken temsile ve ilzama yetkili iseler müdürlerin çoğunun kadın olması veya,
- Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) kadın olması gereklidir.