TR
Search

BİLGİ BANKASI

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler Hakkında

Bülten Tarihi: 12 Ekim 2021

Bugün tarihli (12.10.2021) Resmi Gazete’de; 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın) ile ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürünlerine yönelik olarak iki ayrı Tebliğ yayımlanmıştır.

2021/46 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile söz konusu ürünün Çin, Tayvan, Hindistan ve Güney Kore menşeili olanların ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmıştır. Yürürlükteki önlem kapsamında 5605.00 GTİP’li ürünlerde Kg başına 2,2 $ damping önlemi uygulanmaktadır.

2021/47 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile ise söz konusu ürünlerin Gürcistan menşeili olanların ithalatına yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.

İlgili soruşturmalara ulaşmak için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-5.htm ; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211012-4.htm