İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

Kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatında hibe uygulaması 16 Temmuz itibariyle kaldırıldı.
Bülten Tarihi: 08 Temmuz 2021

Sayın Üyemiz,

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) internet sitesinde 8 Temmuz 2021 tarihinde (bugün) yapılan duyuruda;

Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu donanım ürünleri taleplerinin tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması konularında Genel Müdürlüklerinin görevlendirildiği bilgisi verilerek;

Tedarikçilerle hibe-ihracat modeli kapsamında mal alım sözleşmeleri imzalamak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları “Cerrahi Maske, FFP2 (N95) / FFP3 Maske, Koruyucu Tulum, Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük, Koruyucu Gözlük, Nonsteril Nitril Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudralı Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudrasız Tıbbi Muayene Eldiveni, Lateks İçermeyen, Pudrasız Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudralı Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudrasız Cerrahi Eldiven” taleplerinin tedarik edilmesi ve dağıtımının Genel Müdürlüklerince yürütüldüğü belirtilmektedir.

Duyuruda, pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar salgının kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde yürürlükte olan kısıtlama döneminde uygulanan hibe-ihracat modeli ile kamu kurum kuruluşlarının kişisel koruyucu donanım ürünleri ihtiyacı tedarik edilmiş olup gelinen aşamada salgının kontrol altına alınması, kişisel koruyucu donanım tedarikinde arz güvenliğinin sağlanması, 21.06.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kademeli normalleşme sürecinin 3’üncü etabına geçilmesi ve 01.07.2021 tarihi itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Genel Müdürlüklerince yürütülen hibe ihracat uygulamasının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün 16.07.2021 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

Mal Alım Sözleşmelerinin 10’uncu maddelerinin birinci fıkralarının (d) bentlerinde yer alan “Hiçbir sebep göstermeksizin 7 (yedi) gün önceden Yükleniciye yazılı bildirim yapmak koşuluyla fesih bildirimi yapılması” hükmü uyarınca;


-Tedarikçi firmalarla imzalanmış olan Mal Alım Sözleşmelerinin feshedildiği,

- İhracat izni hesabında esas alınmak üzere firmalarca hibe edilen ürün sayılarının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün sonlandırıldığının TİTCK’ ya bildirildiği,

-Bugüne kadar ihracat izni talebinde bulunmayan firmaların Genel Müdürlüğümüz depolarına teslim ettiği ürün sayılarının 16.07.2021 tarihine kadar TİTCK’ ya bildirileceği,

-İhracat izni verilecek ürün sayısının ürünlerin teslim tarihinde geçerli olan hibe-ihracat oranları üzerinden hesaplanacağı hususları duyuruda yer almaktadır.

Duyuruya www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3676 bağlantısından ulaşım sağlanabilmektedir.