İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

Maske İhracatı Hk.
Bülten Tarihi: 30 Haziran 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Çek Cumhuriyeti'nde yerleşik Soul Trading S.R.O. adlı firmanın temsilcisinden alınan başvurularda, ihracatçı firmalardan temin edilen cerrahi maske ile FFP2 tipi maskenin ilgili standartlara uygun olmadığından bahisle söz konusu firmalara cezai ve idari yaptırım uygulanması talep edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu alıcı firma sorununun, Ticaret Bakanlığı tarafından Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği uygulamaları kapsamında değerlendirilmesini teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne; İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ'e istinaden verilen ön izin yetkisi ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi amacıyla da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na intikal ettirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili İhracatçılar Birliği üyelerinin sevkiyatlarında ithalatçı ülke standartlarına ve sözleşme yükümlülüklerine azami ölçüde riayet etmeleri Türk malı imajının dış pazarlarda korunması ve geliştirilmesi bakımından büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.