İHKİB DUYURULAR

Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler/Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihinde yayınlamış olduğu “Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler” hakkındaki genelgede, Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

Madde 5: Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Madde 5.1­: Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar
ğ) Üretim ve imalat tesisleri

Madde 5.2­: İstisna Kapsamında Olan Kişiler
a.Madde 5.1’de belirtilen “Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

Not: İlgili genelgede belirtilmemesine rağmen hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma saatleri içerisinde yanınızda bulunmasında fayda görülen belgeler;
        - Çalışmakta olduğunuz işyerinin Üretim veya İmalat Tesisi olduğunu gösterir belge
        - İlgili işyerinde çalışmakta olduğunuzu gösterir belge (İşyeri kimlik belgesi, SGK kaydı, vb.)

- İlgili Genelgenin tam metnine ulaşmak için: https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler

Bilgilerinizi rica ederiz.