İHKİB DUYURULAR

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler – Avustralya Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 17 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında Avustralya'da görev yapmakta olan Ticaret Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu Elektronik Sohbete katılmak isteyen firmalarımız için katılım linki ekte yer almaktadır.

Ek: Avustralya ile E-Sohbet Toplantısı için tıklayınız.