İHKİB DUYURULAR

Bulgaristan-Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğince hazırlanan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi, Bulgaristan Raporu’nun ekte yer aldığı, bahse konu raporda Bulgaristan ile ilgili makroekonomik veriler, Bulgaristan’ın dış ticaret rejiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Bulgaristan'ın ithalatının yıllara göre ülke ve ürün bazında analizi ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve Bulgaristan pazarına satabileceği ürünlerin tespitinin yer aldığı bildirilmektedir.