İHKİB DUYURULAR

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Döviz Kullanım Oranlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yürütülecek işleme faaliyetlerinde döviz kullanım oranı (DKO) için sektörel bazda ayrım 2011 yılı itibariyle aşağıda yer aldığı şekilde düzenlenmişti. Bahse konu uygulama 29.05.2020 tarih 31139 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmış olup, tüm sektörler için DKO oranı yeniden %80 olarak belirlemiştir. 

Eski uygulama; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

Yeni uygulama; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.

Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını’dır.

İlgili düzenleme de yer alarak 2016/12 sayılı Tebliğ’e eklenen geçici 35’inci madde uyarınca; yukarıda yer alan düzenleme 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenen Belgeler için geçerlidir.

Resmi Gazete için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529-4.htm