İHKİB DUYURULAR

Halal Show India 2020

Sayın üyemiz,

Mumbai Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Halal Show India 2020 fuarının 25-26 Ocak 2020 tarihinde Mumbai/Hindistan'da düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan fuara ülkemizden katılımı teşvik etmek amacıyla 2 (iki) firmamıza ücretsiz stand alanı tahsis edebileceği ifade etmektedir.