İHKİB DUYURULAR

İHKİB DENİM KONFEKSİYONDA YENİ UR-GE PROJESİ BAŞLATIYOR!

İhracat destekleri içerisinde firmaları bürokrasiden uzak tutuyor olması ve firmaya/kümeye özel kurgu esnekliği ile öne çıkan Ticaret Bakanlığı / URGE Desteği’nden sektörümüzün daha fazla yararlanmasını sağlamak üzere İHKİB tarafından denim konfeksiyon sektöründe kümelenme projesi başlatılmaktadır.

 
 URGE DESTEĞİNDE KRİTİK KONULAR
•    URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği) ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, sektörel dernekler gibi İşbirliği Kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen min. 10 firmanın katılımında 3 yıl yürütülen «Kümelenme Projeleri»dir. 
•    Firmalar Projeye yalnızca «başvuru dönemi»nde katılabilmekte, uygulama aşamasında yeni firmaların Projeye eklenmesi mümkün olmamaktadır.
•    Proje yönetimi (koordinasyon, destek/finansman süreçleri ve bürokratik dokümantasyon İHKİB sekretaryası tarafından yürütülecektir.
•    3 yıl sürecek olan Projenin faaliyetleri başlangıç aşamasında (ihtiyaç analizi aşaması) firmaların öncelik ve beklentilerine göre kurgulanacaktır.
•    Proje katılımcısı firmalar;
      •    Sadece önceliği olan faaliyetlere katılabilmektedir.
      •    Sadece katıldığı faaliyetler için %25’lik ödeme yapar.
      •    Proje kapanışı sonrasında Bireysel danışmanlık desteğine hak kazanmaktadır (50 bin $ + 3 yıl + %70 hibe)
 

DENİM KONFEKSİYON URGE PROJESİ’NE KATILIM ŞARTLARI
 - Denim sektöründe üretici/ihracatçı/marka olarak faaliyet göstermek (KOBİ’ler önceliklidir),
 - İHKİB üyesi ve en az limited şirketi statüsünde olmak,
 - Yıllık min. 2 milyon FOBUS ihracat yapıyor olmak,
 - Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı olarak yer almamak ve tercihen  2016-2019 döneminde IHKIB tarafından yürütülen Denim Konfeksiyon İhracatçıları UR-GE Projesi’nde yer almamış          olmak,
 - Denim sektöründen diğer firmalar ile işbirliğine açık olmak ve proje faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamak,
 - Katılım gösterilen her bir Proje faaliyeti için %25’lik katkı payını karşılamak zorunludur.
 - Proje başlangıcında sabit katılım bedelini (2.500 USD) ödemek (Katılım gösterilen Proje faaliyetleri için firmaların yapacağı %25’lik katkı paylarından mahsuplaşmak üzere)

Projeye Nasıl Başvurabilirim?

          

Başvuru için son tarih: 29 Ağustos 2019

 

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 15.00’da İTKİB yerleşkesinde «URGE Desteği Bilgilendirme Semineri» düzenlenecektir. Katılım bildirmek için son gün 1 Ekim 2019'dur.

Bilgi ve iletişim için: İHKİB AB Projeler Şubesi
E-posta: [email protected]
Telefon : 0 212 454 04 19