İHKİB DUYURULAR

Hazır Giyim Sektöründe Yeni Nesil Yatırım Teşvik Önerileri Projesi Hakkında

Sayın Üyemiz,
 
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sektör büyüklüğü, temel makroekonomik göstergelere katkısı ve özellikle Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme stratejisi kapsamındaki rolü ile Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahiptir.
 
Sektörümüzün ihtiyaçlarının analiz edilerek küresel pazarlarda rekabetçiliğinin korunabilmesi, Türkiye ekonomisine yaptığımız önemli katkıların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için önem arz etmektedir.
 
Bu kapsamda, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ile “Hazır Giyim Sektöründe Yeni Nesil Yatırım Teşvik Önerileri Projesi”ne başlanmıştır.
 
Proje kapsamında sektörün mevcut durumu, sektöre yönelik küresel rekabet unsurları, sektörün ihtiyaçları ve mevcut yatırım teşvik sistemi ve seçilecek ülkelere ilişkin benzer teşvik sistemleri incelenecek olup, analiz edilen veriler ışığında mevcut mevzuata ilişkin revizyon önerileri ile yeni teşvik önerileri geliştirilecektir.
 
Bu çerçevede, sektörün rekabetçiliğini koruyabilmesi için ihtiyaçlarının ortaya konulması ve mevcut yatırım teşviklerinin bu ihtiyaçları ne derece karşıladığına yönelik bir saha araştırması yapılacak; sektörümüzün siz değerli temsilcileri ile telefon vasıtasıyla yaklaşık 10-15 dakika sürecek Bilgisayar Destekli Telefon Anketi (CATI) gerçekleştirilecektir.
 
Anılan anket çalışmasının, Birliğimiz tarafından yetkilendirilen bağımsız araştırma şirketi IPSOS tarafından şirketinizin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, görüşmelerde elde edilen bilgi ve görüşlerin ham verileri anılan firma ile yapılan sözleşme gereği üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.
 
Konunun sektörümüz için önemine binaen söz konusu anket çalışması kapsamında Ernest & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. ile IPSOS tarafından firmanızın aranması durumunda anılan ankete üst düzey yönetici seviyesinde katılım sağlayarak projemize destek vermenizi rica ederiz.