İHKİB DUYURULAR

Yurt İçinde Türk Parası Haricinde Düzenlenen Belgelerin Destek Kapsamından Çıkarılması Hakkında
Yurt İçinde Türk Parası Haricinde Düzenlenen Belgelerin Destek Kapsamından Çıkarılması Hakkında

Bilindiği üzere, 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan alım-satım, taşıt ve finansal kiralama
dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamaktadır.

Bu çerçevede, “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna
konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) 
Türk Lirası cinsinden
belirlenmesi gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimize iletilecek destek başvuru belgelerinin kısmen veya tamamen döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak 
belirlenmesi halinde destek başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında hangi sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılamayacağı
ve istisnaları düzenlenmiştir.

İlgili Mevzuat:

12 Eylül 2018 tarihli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 
İndirmek için tıklayınız.

16 Kasım 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 
İndirmek için tıklayınız.