TR
Search
BİLGİ BANKASI

İran’ın Döviz Tahsis Düzenlemesi Hakkında

Bülten Tarihi: 22 Ekim 2018

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; İran Hükümeti tarafından 2018 yılı Ağustos ayında yürürlüğe konulan “ithalata yönelik yeni döviz tahsis  uygulamasına” ilişkin “İran Merkez Bankası resmi kuru üzerinden ithaline izin verilecek ürün listesi” ile “döviz bürolarınca/sarraflarınca döviz kullandırılabilecek hizmetler listesi” ibraz edilmiştir.

                Anılan yazının devamında Ek 1 Listeste belirtilen 25 kalem ürünün ICB tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran’a ithaline izin verileceği ifade edilmektedir. Öte yandan, Bakanlara Kurulu’nun 08/08/2018 tarih ve 63793 sayılı Kararına istinaden CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alış-veriş tebliğinin aşağıdaki şekilde uygulanması bildirildiği belirtilmektedir.

  1. İhracattan elde edilen dövizlerin alışverişi, döviz havalesi şeklinde ve sadece “nima” sistemi tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden yapılacaktır.
  2. İzinli olan döviz büroları, ihracatçılardan aldıkları döviz havalelerini en fazla üç işgünü içinde kendileri veya diğer izinli sarraflar veya muhabir bankalar üzerinden satmak zorundadır.
  3. İzinli döviz büroları, “nima” ve “sana” sisteminde belirtilen döviz alış kurunun en fazla yüzde 1 fazlası üzerinden döviz satabilecektir.
  4. CBI tarafından izin verilen döviz büroları aracılığıyla banknot şeklinde döviz alışverişi, alışverişin “sana” sistemine kayıt edilmesi şartı ile mümkün olabilecektir.
  5. CBI tarafından izin verilen döviz büroları banknot şeklinde döviz alımını sadece CBI tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve karaparanın aklanmasınının önleneceği şekilde gerçekleştirilecektir.
  6. CBI tarafından izin verilen döviz büroları tarafından banknot şeklinde döviz satışı,  Ek 2 Listesinde belirtilen hizmet sektörlerine karapara aklama amacı olmaksızın CBI tarafından belirlenecek döviz alım satım kuralları çerçevesinde yapılabilecektir.
  7. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, aldıkları döviz havalelerinin en fazla %5’ini banknota çevirip 6.maddede belirtilen çerçevede satabilecektir.
  8. Döviz alım satımındaki tüm işlem maliyetleri dövizi alacak olan müşteri tarafından üstlenilecektir.

Anılan yazının devamında; İran’ın ithalata yönelik döviz tahsis uygulaması ve bundan dolayı gümrüklerde yaşanan sorun hakkında belirtilen hususların ekli notta yer aldığı ifade edilmektedir. Bahse konu notta, ithalata yönelik döviz tahsis uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle İran gümrüklerinden çekilemeyen ithal ürünlerin (bekletilen konteynerlerin) yoğunluğuna dikkat çekilerek, ürün iadesi durumuna veya ihracatçı firmalarımızın alacaklı duruma düşmemesini teminen İran ile ticarette peşin ödeme yoluyla çalışmasının önemine vurgu yapılmaktadır.

EK 1 : Resmi Kurdan İthal Edilebilecek Ürün Listesi
EK 2 : Döviz Bürolarınca Döviz Kullandırılacak Hizmetler Listesi
EK 3 : Ticaret Müşavirliğinden alınan not