İHKİB DUYURULAR

Dahilde İşleme Rejimine Dair Ek Süre Müracaatı Hakkında
Dahilde İşleme Rejimine Dair Ek Süre Müracaatı Hakkında

08.06.2018-30445 sayılı R.G.'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2018/4) ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne eklenen geçici maddeye göre  "GEÇİCİ MADDE 32– (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

Ek süre müracaatı için son gün 07 Eylül 2018’dir.