İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
Devlet Yardımları İçin E-imza ve KEP ile Başvuru Zorunluluğu Başlıyor!
Bülten Tarihi: 19 Şubat 2018

Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm destek başvuruları için firmaların belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması zorunlu hale gelmiştir. 31.03.2018 tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz olacaktır.

KEP üzerinden gönderilen başvurularda gerekli tüm belgelerin firma yetkilileri tarafından elektronik imzalı olarak ibrazı zorunlu olacaktır.  

Üyelerimizin gerek e-imza sistemlerini kurmak gerekse de KEP adreslerini aktif kullanmak için gerekli hazırlıkları 31 Mart 2018 tarihine kadar tamamlamaları, mağduriyet yaşamamaları adına büyük önem arz etmektedir.