İHKİB DUYURULAR

Kuzey Kore’ye BM Yaptırımları
Kuzey Kore’ye BM Yaptırımları

TC. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda,

Ülkemizin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (Kuzey Kore) uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer ve balistik füze programına son vermesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve söz konusu ülkeye yaptırım uygulanmasını öngören kararlarına katılmakta ve söz konusu yaptırımları uygulamakta olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, BMGK’nın 1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013) ve 2270 (2016) kararlarını iç hukukumuza yansıtan 2006/36, 2009/17 ve 2016/11 sayılı Başbakanlık Genelgelerine ilave olarak, BMGK’nın 2321 (2016) sayılı kararının uygulanmasını teminen, önceki BMGK yaptırım kararlarını da (1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321) içeren 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

BMGK’nın 2017 yılında aldığı 2356, 2371, 2375 ve 2397 kararlarla, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların kapsamı genişletilmiş olup, bu ülke vatandaş ve kuruluşları ile yeni iş ortaklığı tesis edilemeyeceği; mevcut iş ortaklıklarının sonlandırılacağı; K. Kore’ye doğalgaz ve kondensatları, rafine petrol ürünleri, ham petrol satışı ve nakliyatı yapılamayacağı; bu ülkeden kurşun ve kurşun cevheri, balık, deniz kabukluları, yumuşakçalar ve diğer her türlü deniz omurgasızları dahil deniz mahsulleri, kumaş ve mamul veya yarı mamul konfeksiyon ürünleri dahil olmak üzere muhtelif tekstil ürünlerinin tedarik edilemeyeceği ve bu ürünlere yönelik ilave hususların yaptırıma bağlanacağı bilgisi edinilmiştir.