İHKİB DUYURULAR

Ulusal Standartların Güncellenmesi Hakkında
Ulusal Standartların Güncellenmesi Hakkında

TİM’den alınan yazıda;

Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) yürürlükte olan Meslek Standartlarının 5 yılda bir yeniden değerlendirildiği ve gerekli görülen meslek standartlarının yenilendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda TİM tarafından 2012 yılında hazırlanan Dış Ticaret Elemanı ve Dış Ticaret Sorumlusu meslek standartları başta olmak üzere ticaret sektörü için diğer kurumlar tarafından 2013 yılında hazırlanan Pazarlama Elemanı, Sorumlusu ve Yöneticisi meslek standartlarının ve yeterliliklerin güncellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede bahse konu mesleklerin standartlarına ve yeterliliklerine ilişkin olarak üyelerimizin görüş ve önerilerini, TİM’e iletilmek üzere 20 Şubat 2018 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

http://myk.gov.tr/guncelleme web adresi üzerinden, ticaret alanından taslak standartlara ulaşılabilmektedir.