İHKİB DUYURULAR

Dahilde İşleme Rejimi / Mücbir Sebep Onayı Hakkında
Dahilde İşleme Rejimi / Mücbir Sebep Onayı Hakkında

08.02.2018 tarihinden önce düzenlenen ve taahhüt hesabı kapatılmamış belgeleri kapsayan son dört senede Libya, Irak ve Suriye ye yapılan ihracatlar ile ilgili, ek süreyi içeren Ekonomi Bakanlığı’nın 12.02.2018 tarihli ve 14822 sayılı yazı ektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için İTKİB Genel Sekreterliği Dahilde İşleme Şubesi ile görüşülmesi gerekmektedir.