İHKİB DUYURULAR

Türkiye- İsrail Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı
Türkiye- İsrail Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

TİM’den alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye- İsrail Gümrükİdaresi Başkanları I. Toplantısının 26-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Tel Aviv’de gerçekleştirildiği, Türkiye- İsrail Gümrükİdaresi Başkanları II. Toplantısının ise 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızca görüşülmesinde fayda görülen konuların, hazırlanacak bilgi notları ile birliktekonfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.