İHKİB DUYURULAR

Ahşap Ambalaj Malzemesi- Böcek Sorunu Hk.
Ahşap Ambalaj Malzemesi- Böcek Sorunu Hk.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Vaşington Ticaret Müşavirliği’nden iletildiği üzere ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Güvenliği Konvansiyonu (IPPC) kapsamında, tahta içinde yaşayan yedi farklı böcek ailesine mevcut canlıların ahşap malzeme içinde tespit edilmesi halinde ürün ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadan ürünün geldiği ülkeye geri gönderilebildiği, ABD gümrüklerinde bu konuda bir risk değerlendirme sistemi uygulandığı ve Tarım Bakanlığı uzmanlarınca denetim yapıldığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan ülkemizden ABD’ye yapılan ihracatta ahşap malzemelerde bu canlılara rastlanma sıklığı arttıkça ülkemizin risk katsayısının yükseldiği, 2015 yılında da ülkemizin “under watch” kategorisinde “high risk” kategorisine alınması sonucunda daha fazla sevkiyatın kontrol ve denetime tabii tutulduğu belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, ülkemizde ahşap malzemeden kasa/palet üreten bazı firmaların karlılıklarını arttırmak için ucuz tahta kullanmakta olduğu, ısıl işlem ile kabuk temizlemesi yapmadığı, paletlerin uzun süre açık havada bırakıldıkları ve ilaçlama işlemi gerçekleştirmedikleri ifade edilerek ABD gümrüklerinde sorunlar yaşandığı bildirilmektedir.

ABD’ye gerçekleştirilen ihracatta gümrüklerde yaşanabilecek benzeri sorunların artmasının ihracatı kesip maliyetleri arttırabileceği ve ülke risk katsayısının yükselmesinin bu tür incelemelerin sistematik bir engel etkisi yaratmasına zemin hazırlayabileceği da ayrıca belirtilmektedir.