İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

  • İHKİB DUYURULAR
“ORTA ÖLÇEKLİ TRİKO- GÖMLEK MARKALARINA” YÖNELİK UR-GE (KÜME) PROJE DUYURUSU (25 Nisan 2017 Cuma günü saat 17.30’a kadar uzatılmıştır !)
Bülten Tarihi: 24 Şubat 2017

“ORTA ÖLÇEKLİ TRİKO- GÖMLEK MARKALARINA” YÖNELİK 
UR-GE (KÜME) PROJE DUYURUSU

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi URGE Tebliği” kapsamında, Birliğimiz koordinasyonunda “Orta Ölçekli Triko ve Gömlek Markaları”na yönelik beşinci sektörel kümelenme projesi hayata geçirilecektir. Söz konusu proje ile, aynı iş kolunda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaşması hedeflenmektedir. 


      PROJE KAPSAMI:

     İhtiyaç Analizi: Proje, ihtiyaç analizi ile başlar ve küme yol haritası oluşturulur. 

     Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri: İhtiyaç analizinde tespit edilen konular çerçevesinde firma bazlı/toplu katılım ile teknik eğitim/danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilir. (Örn: Koleksiyon Tasarım ve Planlama, Modelhane Üretim Verimliliğinin Artırılması, Toplam Kalite Yönetimi, Kurumsal Kapasite Geliştirme vb. )

Pazarlama Faaliyetleri:

-    Hedef Pazarlarda; B2B ikili iş görüşmeleri, fuar katılımları/ziyaretleri, keşif gezileri, tedarikçiler ile temas vb. faaliyetleri,
-    Alım heyetleri; potansiyel satınalmacıların yurt içinde küme firmalar ile ikili iş görüşmelerini ve yurt içinde gerçekleştirilecek küme/sektör tanıtım vb. faaliyetleri kapsar.
             
     Not: Proje süresi en fazla 3 yıldır. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından, %25’lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilir.

     Bireysel Danışmanlık:  Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ekonomi Bakanlığı’na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin % 70’ini karşılayabilecektir.

     KATILIM ŞARTLARI:

  • Triko-Gömlek sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli marka olmak (KOBİ’ler önceliklidir),
  • İstanbul sınırları içerisinde faaliyet göstermek,
  • İHKİB üyesi olmak,
  • En az limited şirketi statüsünde olmak,
  • Ekonomi Bakanlığı Turquality destek kapsamında yer almamak,
  • İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak,
  • İş birlikteliğine açık olmak ve proje süresince faaliyetlere aktif katılım sağlamak.

“ Proje giriş bedeli 5000 USD dolar olup (iki taksitle ödeme yapılabilecektir), projenin başlangıç faaliyetlerinde katılımcı firma başına düşen katkı payı olarak kullanılacaktır. Proje giriş bedeli aşıldığında, yeni oluşturulacak her faaliyet için belirlenecek katkı payı tutarı ayrıca bildirilecektir. “

Projeye başvuru yapacak firmaların 14 Nisan 2017 Cuma günü saat 17.30’a Başvuru Formu’nu doldurarak [email protected] adresine mail yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.

Buket Tilki
İHKİB AB Projeler Şubesi 
Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:6 
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. 
Yenibosna / Bahçelievler 
34196 İstanbul

İletişim:
(Buket Tilki 0 212 454 0 377)
(Onur Çetintaş 0 212 454 0 193)