TR
Search
BİLGİ BANKASI

Sürdürülebilir moda hareketi küresel değişimin kılavuzu olabilir

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Accelerating Circularity ile ikinci el giyim toptancısı olan Bank&Vogue arasındaki
bir işbirliği çalışması Londra’daki Textile Exchange konferansında katılımcılara sunuldu.

Çalışma döngüsel iş modelleri ve tedarik zincirleri oluşturarak yeniden kullanılamayan malzemeleri ana akım
hammaddeye dönüştürerek sürdürülebilir modayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Accelerating Circularity'nin kurucusu Karla Marguder,
kapsamlı bir döngüsel sistem yaratmanın önemini vurgulayarak sürdürülebilir modayı desteklemek için işbirliği ve sistemsel
değişim gerekliliğini belirtti. Bank & Vogue'un kurucusu Steven Bethell ise özellikle fast fashion devleri için yasal düzenlemelerin,
tekstil sektörünü sürdürülebilirliğe yönlendirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Bethell, sürdürülebilir modaya geçişin sektör için "neşeli" bir an olduğunu ve markaların, yasama organlarının ve tüketicilerin
çoğunlukla gezegeni koruma konusunda değişiklik yapma konusunda anlaştığını belirtirken sürdürülebilir kaynaklar kullanarak
hammaddeler arasındaki boşluğu kapatmanın, giyim markalarının net kârlarını %6 artırabileceğini iddia eden bir rapor paylaştı.

Bethell, giyim sektörünün karbon ayak izine odaklanmada özellikle enerji, inşaat ve tarım gibi en çok kirlenmiş endüstrilere
kıyasla çok daha fazla denetlendiğini söylerken bu aşırı odaklanmanın, giyim sanayinin günlük hayattaki yaygınlığından
kaynaklandığını belirtti. Ancak bu fazla denetimin sektör için bir fırsat olduğunu söyleyen Bethell, giyim sektörünün
diğer sektörler için teşvik edici bir model olma fırsatına sahip olduğunu kaydetti