TR
Search
BİLGİ BANKASI

Dünya Bankası Deprem Sonrası Hasar Tahmin Raporu Yayımladı

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Dünya Bankası’nın GFFRR (Kurtarma ve Afet Azaltma Küresel Tesisi) oluşumu tarafından 20 Şubat tarihinde “Küresel Felaket Sonrası Hızlı Hasar Tespit Raporu – GRADE” başlıklı bir rapor yayımlandı.

Sekiz tanesi 5.5’in üzerinde olmak üzere 6.212 artçının görüldüğü depremin ardından 20 Şubat tarihinde Hatay bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha görüldüğünün belirtildiği raporda depremin 11 ilde yaşayan 14 milyonun üzerinde insanı etkilediği, 1.2 milyon insanın göç etmek durumunda kaldığı vurgulanıyor. Raporun amacının depremin doğrudan hasarının erken ve ön tahminini yapmak olduğu, depremin Türkiye’nin GSYİH’nın yaklaşık %4’ünü denk gelen 34,2 milyar $ değerinde zarara neden olduğunun tahmin edildiği, konutlara verdiği zararın 18 milyar $, konut olmayan binalara verdiği zararın 9,7 milyar $, altyapıya verdiği zararın ise 6,4 milyar $ seviyesinde olduğunun tahmin edildiği belirtiliyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.