TR
Search
BİLGİ BANKASI

Avrupa Moda İttifakı Sürdürülebilirlik Konusunda Eylem Planı Önerdi

Avrupa Moda İttifakı (EFA), Avrupa moda sektörü için daha sürdürülebilir bir gelecek adına bir önlemler
ve eylemler paketi yayımladı. Moda sektöründeki gerekli dönüşüm sürecinin desteklenmesi adına açıklanan
pakete 10 binden fazla Avrupalı şirketi temsil eden 29 üye organizasyon imza attı.

Sera gazı emisyonlarının 2050 itibariyle sıfıra indirilmesini amaçlayan Avrupa Birliği’nin Green Deal mevzuatına
uygun olarak açıklanan pakette, moda üreticileri, tasarımcıları ve tüketiciler için çevresel olarak sürdürülebilir,
toksik olmayan bütüncül bir döngüsel tekstil sektörüne ulaşmak amaçlanıyor.
 
Bu amaçla Gran Canaria’da düzenlenen toplantıda dört ana başlık altında hedefler açıklandı:
sürdürülebilirlik, eğitim, politika ve inovasyon.
 
EFA, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün, inovasyon, eğitim ve iş piyasası ile beraber moda sektörünün daha
dayanıklı, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir olması noktasında beraber ele alınması
gerektiğini önerirken, bu dönüşüm sürecinin hızlandırılması için genç yetenekler ve tasarımcılar arasında
kültürler arası iletişimlere, araştırma ve kampanya süreçlerine odaklanılacak.
 
İngiliz Moda Konseyi CEO’su Caroline Rush, tasarımcılarının ortak değerler ve ortak ölçümleme araçlarıyla
Fransa, İtalya, Almanya, Danimarka ya da başka bir yere gittiklerinde sürdürülebilirlik konusundaki ortak
çerçeveyi kolayca anlamalarını hedeflediklerini; özellikle küçük işletmelerin küresel ticaretteki
bu yeni zorlukları anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. 
 
EFA’nın 2023-2027 dönemi için belirlediği dört hedef ise şu şekilde:
1. EFA üyeleri arasında ve moda sektöründe etik, sosyal ve sürdürülebilir prensiplerin tanımlanması,
2. Data paylaşımına dayanan bir ölçümleme sistemi ekseninde Avrupa çapında döngüsel ve sosyal bir
moda eko-sisteminde Avrupa moda kültürü ve işletmelerini temsil edecek moda için yeni bir Yeşil Anlaşma (Green Deal),
3. EFA paydaşları arasında sürdürülebilirliğin yaratılması ve uygulanması, sosyal ve kültürel sorumluluk pratikleri, teknolojik eğitimler,
4. Z kuşağının ve moda sektörünün döngüsel, dijital ve sosyal dönüşümüne liderlik edecek yeni jenerasyonların güçlendirilmesi

EFA üyeleri bu vizyon ve hedeflerin iki ya da üç yıl içinde aksiyon planları ve politika çerçevesine dönüşerek dönüşüme öncülük
etmesini beklerken, yaratıcı ve tasarım odaklı paydaşlar başta olmak üzere moda sektörünün ihtiyaçları ve zorluklarını
anlamanın önemine vurgu yapıyor. 2023 yılında Avrupa çapında moda ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren mikro,
küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları ve zorluklarını tespit edecek bir anket hazırlayan EFA, buradan
edinilecek bilgilerle başta Avrupa Döngüsel ve Sürdürülebilir Tekstil Strateji Belgesi olmak üzere yeni oluşturulacak
politikalar çerçevesindeki öncelikleri belirleyecek. Buradaki amaç paydaşların Avrupa mevzuatını daha iyi anlayarak
hareket etmesi ve ‘çeviri’ metinlerde kaybolmanın önüne geçilmesi.
 
Almanya Moda Konseyi Başkanı Christiane Arp, moda konseylerinin amaçlarından birinin yeni jenerasyon
tasarımcıları desteklemek olduğunu, genç nesilde bu dönüşümü sağlayacak potansiyel olduğunu ifade etti.
 
Global Fashion Agenda’dan Maria Luisa Martinez ise, sektördeki çabaların çoğunun gönüllü olduğunu fakat önerilen
düzenlemelerin bunu değiştirme amacında olduğunu belirtirken; yeşil dönüşüm kapsamında tüketicilerin güçlendirilmesi
hususundaki direktifin, tüketicilerin satınalma pratiklerinin çevre dostu olmasını sağlamasını ve Sürdürülebilir Ürün Mevzuatı İçin
Ecodesign (ESPR)’nin daha sürdürülebilir ürün tasarımını desteklemesi ve sürdürülebilir ürünleri bir norm
haline getirmesini beklediklerini ifade etti.