TR
Search
BİLGİ BANKASI

Zorunlu Çalıştırma ve Zorunlu Evlilik Raporu

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve BM Göç Kuruluşu IOM tarafından
Eylül ayında “Küresel Bazda Zorunlu Çalıştırma ve Zorunlu Evlilik” raporu yayınlanmıştır.

Raporda Suriyeli göçmenlerin seks ticareti ve çocuk işçiliğine maruz kaldıkları var
ama burada Türkiye ibaresi geçmemektedir. Göçmen işçilerin modern kölelik riskine
normal işçilerden daha açık olduğunu söylüyor ama yine Türkiye ifadesi geçmemektedir.

Rapor konuyu ülke ülke almaktan çok Avrupa, Asya, Ortadoğu v.s. diye incelemiş, onun için
Türkiye ibaresi bir-iki yer dışında geçmemektedir. Dünya genelinde modern kölelik uygulaması olarak
yaklaşık 50 milyon kişi olduğu belirtilen raporda bunların 28 milyonu zorunlu çalıştırma, 22 milyonu ise zorunlu evlilik
olarak geçmektedir. Bu 50 milyon vakanın 23 milyonu erkek, 27 milyonu ise kadın olarak belirtilmektedir.

Raporda dünya genelinde 28 milyon zorunlu çalıştırma vakasının ise 4 milyonunun devlet tarafından zorla çalıştırma
olduğu da ifade edilmektedir. Toplam 28 milyon olan zorunlu çalıştırmanın 4 milyonu Afrika’da,
3,6 milyonu Amerika kıtasında, 900 bini Arap ülkelerinde, 4 milyonu Avrupa ve Orta Asya’da,
15 milyonu ise Asya-Pasifik ülkelerinde meydana gelmektedir.

Rapora göre toplam 50 milyon modern kölelik vakası içinde dünya genelinde 12,3 milyon çocuk modern
köleliğe (zorunlu çalıştırma + zorla evlilik) maruz kalmaktadır. Bu 12,3 milyon içinde zorunlu çalıştırmaya
daha çok erkek çocuklar maruz kalırken, kız çocuklar ise daha çok erken zorla evlendirilmektedir.

Arap ülkelerinde zorunlu çalıştırma ve zorunlu evlilik vakası toplam 1,7 milyonu bulurken
(900 bin zorla çalıştırma + 800 bin zorla erken evlilik), nüfusa göre oran açısından ise Arap ülkeleri başı çekmektedir.

Arap ülkelerinde zorla çalıştırma oranı 2021 verilerine göre % 5,3’ü bulmaktadır. Bu oran Avrupa ve Orta Asya’da % 4,4’tür.
Aynı oran Amerika kıtasında % 3,5, Asya-Pasifik’te % 3,5 ve Afrika’da % 2,9’dur. 2021 verilerine göre
dünya genelinde zorla çalıştırmanın % 86’sı özel sektörde gerçekleşirken, % 14’ü devlet tarafından uygulanmaktadır.

2016 yılında dünya genelinde 25 milyon zorla çalıştırma ve 15,4 milyon zorla evlilik vakası varken,
2021 yılına gelindiğinde 27,6 milyon zorla çalıştırma ve 22 milyon zorla evlilik vakası meydana gelmektedir.
Yani dünya genelinde 2016-2021 döneminde hem zorunlu çalıştırma, hem de zorunlu evlilik sayısı ve oranı artmıştır.