DÜNYADAN HABERLER

İngiltere’de Online Perakende Harcamalar Artıyor

İngiltere’de online perakende harcamaların giderek arttığı belirtilmektedir.

“UK Online Retailing 2019-2024” (İngiltere Online Perakende 2019-2024) Raporuna göre İngiltere’de tüketicilerin
giderek daha fazla mağazalar yerine online kanallardan alışveriş yaptığı ve online perakende harcamalarının
2024 yılında 75 milyar sterlin (98,4 milyar dolar) seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.

Aynı rapora göre 2024 yılında online kanallardan yapılacak alışverişlerin toplam harcamalar içindeki payının
%19,8’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Online harcamalar içinde hazırgiyim ve ayakkabı harcamalarının
en büyük segment olacağı da aynı raporda belirtilmektedir.