TR
Search
BİLGİ BANKASI

USMCA, Nafta’nın Revizyonu Neler Getiriyor

ABD, Meksika ve Kanada arasındaki üçlü anlaşma olan NAFTA’nın yerini alacak olan yeni anlaşma USMCA (Nafta 2.0 olarak da anılıyor) üzerinde uzlaşmaya varıldı. 30 Eylül 2018 tarihinde uzlaşmaya varılan yeni anlaşmaya göre üç ülke arasındaki anlaşmazlıkların, en azından şimdilik, sona erdiği görülmektedir.

ABD Ticaret Temsilciliği’ne göre yeni anlaşmada bulunan tekstil ve hazırgiyimle ilgili yeni maddeler sayesinde Kuzey Amerika’nın tekstil ve hazırgiyim üretimi artacaktır. Yine ABD Ticaret Temsilciliği’ne göre USMCA gümrük kontrollerini güçlendirecek, taraflar arasındaki üçlü işbirliği ve karşılıklı danışmayı artıracaktır.

Diğer yandan, USMCA’da yer alan Menşe Kuralları ile ilgili bölümün de detaylı olarak incelenmesi gerektiği belirtilmektedir. USMCA Anlaşması Menşe Kurallarıyla ilgili olarak genel itibariyle “yarn-forward” ilkesini benimsemektedir. Yani pamuk ve elyaf nerede üretilirse üretilsin sorun değil ama iplik sürecinden itibaren olan üretimin serbest ticaret alanı yani ABD, Kanada ve Meksika’dan birinde olması gerekmektedir. “Yarn-forward” kuralına aynı zamanda “triple transformation” (üçlü dönüşüm) de denmektedir zira bu kurala göre iplik üretimi, kumaşın örülmesi veya dokunması ve hazırgiyim ürününün son haline getirilmesinin serbest ticaret alanı içerisinde yapılması gerekmektedir.

Özel olarak ise bir hazırgiyim ürünü aşağıda yer alan iplik ve kumaşlardan oluşuyorsa, bu girdilerin USMACA bölgesinden temin edilmesi gerekmektedir.

GTİP                                                              ÜRÜN TANIMI

51.06 – 51.13 arası                                       Yün iplik ve yün kumaş

52.04 – 52.12 arası                                       Pamuk ipliği ve pamuk kumaş         

53.10 – 53.11                                               Jüt dokuma kumaş ve diğer bitkisel

                                                                     tekstil elyafları

54. Fasıl                                                       Suni filament iplik ve kumaşları

55.08 – 55.16                                              Suni filament, kesikli elyaf iplik ve

                                                                    kumaşları   

60.01 – 60.06                                             Örme veya kroşe kumaş

 

Yukarıdaki tabloya baktığımızda:

  • USMCA’ya göre 53.07 ve 53.08 GTİP’lerinde yer alan bazı jüt ve bitkisel ipliklerin ABD, Meksika ve Kanada’nın birisinden temin edilmesi gerekmiyor.

 

  • USMCA’ya göre 60.03 – 60.06 aralığında yer alan bazı örme veya kroşe kumaşların ABD, Meksika ve Kanada’nın birisinden temin edilmesi gerekiyor.

 

İplik ve kumaşların tedariki dışında, USMCA’ya göre bazı hazırgiyim ürünlerinin bazı girdilerinin de ABD, Kanada ve Meksika’nın birisinden sağlanması gerekmektedir. Öte yandan, bu koşulların uygulanması için 12 ay ile 30 ay arasında değişen geçiş dönemleri oluşturulmuştur.

 

GTİP                      USMCA BÖLGESİNDE ÜRETİLMESİ      GEÇİŞ DÖNEMİ

GEREKEN GİRDİLER

61,62                     Dar elastik bantlar: 5806.20, 60.02                    18 ay

61,62                     52.04, 54.01 veya 55.08 kodlu dikiş ipliği          12 ay

                                  veya 54.02 başlıklı iplikler 

61                          Cep veya cepler, cep astarı                               18 ay

62                          Cep veya cepler, çanta cep astarı (5209.42,     30 ay

                              5211.42, 5212.24 ve 5514.30 kodlu

mavi denim kumaşlardan üretilen)

62                          Cep veya cepler, çanta cep astarı (5209.42,     18 ay

                              5211.42, 5212.24 ve 5514.30 kodlu

mavi denim kumaşların dışında kalanlar)