DÜNYADAN HABERLER

ABD’nin NAFTA Yeniden Görüşmelerinden Beklentileri
ABD’nin NAFTA Yeniden Görüşmelerinden Beklentileri

Bugünlerde, ABD kamuoyunda yer alan konulardan biri de 23 yaşında olan NAFTA Anlaşmasının yeniden müzakere edilerek ABD’nin yerli üretim sanayilerinin daha fazla korunmasının hedeflenmesidir.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından 17 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan duyuruya göre mevcut sistemde ABD’nin Kanada ve Meksika’ya karşı ciddi ticaret açığı verdiği ve NAFTA sisteminde bu açığı azaltacak, ABD mallarının Meksika ve Kanada pazarlarına daha kolay erişimini sağlayacak ve yerli üretimi artıracak değişiklikler istendiği kaydedilmektedir.

Diğer konu ve sektörlerle ilgili hedeflenen değişikliklerin yanı sıra, NAFTA sisteminde ABD lehine tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde de değişiklikler ve revizyonlar hedeflenmektedir. Bu hedefler aşağıda belirtilmektedir:

Mal Ticareti

- ABD’nin mal ticaret dengesini düzeltmek ve NAFTA ülkeleriyle ticaret açığını azaltmak.

- ABD tekstil ve hazırgiyim ürünlerinin NAFTA pazarlarına gümrüksüz girişini muhafaza etmek ve ABD ürünlerinin ihracat rekabet gücünü artırırken ithalattaki hassasiyetlerini daha fazla dikkate alınmasını sağlamak.

Menşe Kuralları

- Menşe kurallarının, NAFTA sisteminin sadece ABD ve NAFTA bölgesinde üretilen tekstil ve hazırgiyim ürünlerine yarayacak şekilde revize edilip güçlendirilmesi.

- Menşe kurallarının ABD’den ve Kuzey Amerika’dan mal, ara mal ve hammadde tedarikini teşvik eder şekilde güçlendirilmesi.

Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması

- İthalat, ihracat ve transit süreçlerinde otomasyon: Tedarik zinciri entegrasyonu; İthalat, ihracat ve transit formları, dokümanları ve formalitelerinin azaltılması; Gümrüklerde veri gereksinimlerinin birbirine daha uyumlu hale getirilmesi; ithalattaki uygulamaların daha verimli ve etkin hale getirilmesi.