BASINDA İHKİB

Hazır giyim sürdürülebilirliği fırsata çevirmeye odaklandı
Dünya Gazetesi
Hazır giyim sürdürülebilirliği fırsata çevirmeye odaklandı

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sürdürülebilirliğin insanlık ve sektör için tercihten öteye bir zorunluluk haline geleceğini vurguladı. Bu konuda ihracatçı firmalara yıllardır rehberlik yaptıklarını bildiren Gültepe, “AB ‘Yeşil Anlaşma’ hedeflerine erişim için 100 milyarlarca Euro'luk kaynak kullanacak. Biz de bu finansman imkanlarından maksimum ölçüde yararlanarak AB’nin itici gücünü arkamıza almak durumundayız” dedi.